2104907143 6974007307 Δελφών Τέρμα, Νίκαια makridispainting@gmail.com
1